Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SuojaaSe Oy
Valuraudankuja 4A
00700 Helsinki
Y-tunnus: 2685251-9

Rekisterin nimi

SuojaaSe Oy:n asiakasrekisteri

Tietosuojavastaava

Lauri Vesamaa
SuojaaSe Oy
lauri.vesamaa@suojaase.fi
Puh. 044 2009221

Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja SuojaaSe Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, SuojaaSe Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella SuojaaSe Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Yritys ja asema
• Yrityksen osoitetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. SuojaaSe Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen lähettämällä pyyntö kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

SuojaaSe Oy

Valuraudankuja 4 A,

00700 Helsinki

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tekniset häiriöt

SuojaaSe Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

SuojaaSe Oy